نحوه همکاری ما با مترجمان

سایت استاد ترجمه تمام سعی و تلاش خود را در کسب رضایت مترجمان عزیز و حرفه ای و همچنین مشتریان دارد.

بعد از ثبت نام شما و ثبت رزومه همکاران در استاد ترجمه پس از بررسی رزومه شما ایمیلی به شما ارسال میکنند که حاوی فایلی جهت ترجمه می باشد. فایل را ترجمه کنید و سپس در سایت بارگزاری کنید در صورتی که ترجمه شما از کیفیت بالایی برخوردار باشد شما در لیست مترجمان عادی ما قرار خواهید گرفت.
مجدد ایمیل دومی برای شما ارسال خواهد شد که تخصصی تر می باشد. در صورتی که ترجمه دوم شما هم از کیفیت بالایی برخوردار باشد شما در لیست مترجمان ویژه سایت قرار خواهید گرفت و ترجمه های ویژه به شما سپرده خواهد شد و از قیمت بالاتری برخوردار خواهند بود.

نحوه محاسبه هزینه ترجمه هم به این شکل می باشد که تعداد کلمات زبان مبدا شمرده می شود و هر 250 کلمه یک صفحه در نظر گرفته می شود. ممکن است مقاله مورد نظر 12 صفحه باشد ولی طبق کلمات شمرده شده 2500 کلمه باشد که از نظر ما 10 صفحه محاسبه خواهد شد.
هزینه ای که مشتری پرداخت میکند نیز 10 صفحه می باشد و طبق جدول تعرفه ها 60 درصد هزینه مستقیما به مترجم ها تعلق خواهد گرفت.

زمان تحویل هم طبق جدول صفحه اصلی سایت برای هر روز 5 صفحه در نظر گرفته شده، تا مترجمان فشار کاری زیادی نداشته باشند و کیفیت ترجمه کاهش پیدا نکند، برای مثال ترجمه ای 25 صفحه ای تا 5 روز زمان تحویل در نظر گرفته شده است. اگرچه مترجمی در زمان سریع تری ترجمه را انجام دهد طبیعتا می تواند ترجمه بعدی را دریافت کند.

و در نهایت لیست کار های هر مترجم در آخر ماه تسویه خواهد شد.