ترجمه همزمان

ترجمه شفاهی عبارت از برگرداندن یک مفهومی از زبان مبدا به زبان مقصد به صورت شفاهی.
مترجم همزمان با قرار گرفتن در یک محیط ارتباطی ملموس و تکرار ناپذیر اجبارا از تکنیک ها و شگرد هایی استفاده می کنند که حاصل آن عبارات و جملاتی است که ترجمه کلمه به کلمه محسوب نخواهد شد.

مترجمان در سایر حالت‌های ترجمه، زمان کافی برای مرور مجدد و تصحیح واژه‌ها و عبارات ترجمه شده پیش از ارائه به مشتری را داشته اما در ترجمه همزمان، هدف مترجم رساندن پیام در لحظه است. هنگامی که کلمه ای توسط گوینده استفاده می‌شود که معنی مستقیم آن در زبان مقصد وجود ندارد، بسط و گسترش زبان برای رسیدن به معنی صحیح لازم و ضروری است.
سایت استاد ترجمه با در اختیار داشتن مترجمان مجرب در تمامی زبان ها و در تمامی زمینه ها آمادگی کامل برای همکاری با شرکت ها و موسسات بین المللی و اعزام مترجم جهت ترجمه شفاهی در نمایشگاه ها، سفارت خانه ها و همراهی میهمانان خارجی را دارا می باشد.